Waterstof: Energie van de toekomst

Fossiele brandstoffen

Tegenwoordig worden ze geconfronteerd met al hun nadelen. Uitputting van de voorraad, aanboring van olie- en gasvelden op immense dieptes wat de nodige risico’s met zich meebrengt voor het milieu en de mens, winning in politiek onstabiele en ongunstige gebieden, de risico’s bij het transport (onsporende treinwagons, schipbreuk lijdende olietankers, lekkende oliepijpleidingen), milieubelastend bij de verbranding ervan, en ga zo maar verder. Deze brandstoffen, goed voor 80% van de wereld energiebehoefte, die aangewend worden om onze huizen te verwarmen, onze auto’s te doen rijden enz., kunnen gemakkelijk vervangen worden door andere energiebronnen.
De vraag naar fossiele brandstoffen wordt alsmaar groter, wat nadelig is voor de prijs. Rekening houdend met de noodzaak om het broeikaseffect onder controle te houden, moeten de geïndustrialiseerde landen de bron voor hun energiebehoefte elders gaan zoeken ipv fossiele brandstoffen hiervoor te gebruiken.

 

Alternatieven

Om elektrische energie te produceren bestaan er momenteel allerlei alternatieven die geen CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie.
Door middel van elktrovoltaïsche cellen kan men elektrische energie opwekken uit zonnelicht. Doch, van zodra de zon ondergaat, valt de productie van elektrische energie stil.

Een andere oplossing is elektrische energie opwekken uit waterstof, welke een energiedrager is.
Waterstof biedt het perspectief om vanuit diverse energiebronnen dmv efficiënte processen energie bij de eindgebruiker te brengen. Dit met aanzienlijk minder milieubelastende effecten.
Waterstof wordt dmv een brandstofcel omgezet naar water, waarbij elektrische energie wordt opgewekt. Waterstof kan je aankopen in gasflessen, of je maakt het zelf door gebruik te maken van een waterstofstation. Dit station, dat gevoed wordt met gedeïoniseerd water, werkt dmv elektriciteit uit het net, via een windmolen of zonnecellen.

Het is een andere manier van denken die we ons zelf moeten doen aanleren. Een filosofie.
Waterstofenergie is weldegelijk groene energie. Geen “groene” certificaten. Dewelke in werkelijkheid “zuivere” lucht is die buitenlandse energieleveranciers aankopen in niet-geïndustrialiseerde landen. Dus in feite, een papiertje.
De technologie is er om onze energiewereld te veranderen. Nu het lef nog om zelf deze verandering door te voeren. Tenzij we liever de dure energiefactuur blijven betalen.

Waterstofenergie die men zelf produceert en aanwendt om elektrische energie op te wekken, betekent onafhankelijk zijn. Je bent onafhankelijk van dalende of stijgende energieprijzen, en "aantrekkelijke" energiecontracten waarmee allerlei energieleveranciers je proberen te verleiden.

 

Energie van de toekomst

Waterstofenergie is ecologisch en duurzaam. Men verkrijgt geen Klein Gevaarlijk Afval, zoals bij batterijen.

De mogelijkheden van waterstofenergie zijn onbeperkt, en héél betrouwbaar. Het is een stap in de toekomst. Een nieuw energie-avontuur in de goede richting waarbij we onze kinderen kunnen stimuleren dat het ook anders kan. De komende generatie bewust maken om hun leefomgeving en de natuur te respecteren. Het educatief aanbod is dan ook uitgebreid en heel leerrijk. Ideaal om iedereen, jong en oud, spelenderwijs vertrouwd te maken met de mogelijkheden van waterstof, en groene energie alom.

 

Dankzij de draagbare brandstofcellen, welke een primeur zijn in België, is waterstofenergie dé energie van de toekomst binnen handbereik!

 

Principe

Het doel is om op ecologische wijze energie op te wekken. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden.

  • de energie(drager) moet decentraal opwekbaar zijn.
  • de energie(drager) moet opslagbaar zijn zonder verlies op lange termijn.
  • de energie(drager) moet ecologisch verantwoord zijn

Aangezien het moeilijk is om energie, onder de vorm van elektriciteit, voor lange tijd op te slaan zonder verlies van inhoud, dient men te kiezen voor een energiedrager. Hierbij komt men al heel snel op waterstof als energiedrager. Waterstof voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Water is zo goed als overal beschikbaar. Op het moment dat er voldoende zonne- of windenergie is, kan men, elektriciteit opwekken dat aangewend wordt om, dmv elektrolyse van water, waterstof te maken..Het waterstof, als energiedrager, wordt opgeslagen. Dit kan volledig onafhankelijk gebeuren ongeacht de plaats, het tijdstip of de nodige hoeveelheid. Deze energiedrager kan zonder verlies van energie-inhoud, perfect getransporteerd worden wanneer men wil, en opgeslagen worden voor heel lange tijd. Op het ogenblik dat je behoefte hebt aan elektriciteit, kan je deze dmv een brandstofcel op eenvoudige en snelle wijze opwekken dankzij het opgeslagen waterstof.

 

 

flowschema