Wat is een brandstofcel?

Brandstofcellen zijn elektrochemische toestellen die waterstof en zuurstof (uit de lucht) omzet in elektrische energie. Hierbij wordt chemische energie van een doorgaande reactie direct omgezet in elektrische energie. De chemische energie hoeft dus niet eerst omgezet te worden in thermische energie en mechanische energie, zoals bij de werking van motoren op fossiele brandstoffen. Hierdoor treden er weinig verliezen op, is er geen vervuiling door verbranding, en wekt de brandstofcel op een hele efficiënte efficiënte (2 à 3 maal groter dan bij de verbranding van fossiele brandstoffen) en zuivere manier energie op.

Geen enkele andere energiebron biedt zoveel voordelen als brandstofcellen.
Lage tot geen uitstoot, hoge efficiëntie en betrouwbaarheid, duurzaamheid, inzetbaarheid en heel eenvoudig in onderhoud zijn maar enkele voordelen uit een lange lijst.

Brandstofcellen werken volledig geruisloos. Naast geen luchtvervuiling, belasten ze ook niet de leefomgeving met storende geluiden zoals bij motoren wel het geval is. De restwarmte die bij brandstofcellen ontstaat, kan aangewend worden om warm water te produceren, of om leef- en werkruimtes op te warmen.